De dictees van afgelopen jaren hebben menig taalkundige discussies doen oplaaien. Wilt u de dictees nog eens nalezen of oefenen voor het aankomende dictee? U kunt de dictees van de vorige jaren openen via onderstaande links.

Algemene spelregels:

  • U kunt alleen als individu of als team meedoen.
  • Ervaren deelnemers aan Nederlandse dictees wordt gevraagd zich in te schrijven voor de categorie GAD plus en zij zullen tijdens het dictee extra worden uitgedaagd.
  • Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 personen. Mocht er onverhoopt iemand afvallen waardoor er minder dan 3 personen overblijven in het team, dan zullen de overgebleven teamleden als individuele deelnemers mee gaan doen.
  • Het deelname niveau van een team (categorie GAD of categorie GAD plus) wordt bepaald door het meest ervaren teamlid.

Dictee 2022

Dictee 2019

Dictee 2018

Dictee 2017

Dictee 2016

Dictee 2015

Dictee 2014

Dictee 2013

Dictee 2012

Dictee 2011

Dictee 2010