Alphen aan den Rijn, januari 2023 

Beste deelnemers, sponsoren, juryleden, correctoren en alle anderen,

Op dinsdagavond 21 maart 2023 vindt de volgende editie plaats van het Groot Alphens Dictee. Elk jaar worden wij als comité weer aangestoken door jullie enthousiasme en daarom zijn we al weer druk bezig met de organisatie van de 12e editie.

We hebben een nieuwe dicteeschrijver en voorlezer benaderd en zij hebben toegezegd. Op advies van de dicteeschrijver en enkele deelnemers van vorig jaar, hebben we besloten om het dictee te houden in twee categorieën. Om de geoefende dicteedeelnemer wat extra uit te dagen, hebben we de categorie GAD plus toegevoegd. Bij de inschrijving kan worden aangegeven in welke categorie u deel wilt nemen. Bent u een ervaren dictee schrijver en doet u meerdere keren per jaar aan een dictee wedstrijd mee, schrijf u dan in voor GAD plus.

Net zoals vorigjaar kunt u deelnemen als individu of in teamverband. Teams bestaan uit minimaal 3 en maximaal 4 personen en het deelname niveau van een team wordt bepaald door het meest ervaren teamlid.

Het goede doel voor dit dictee is Voedselbanken Alphen aan den Rijn en omstreken. De primaire doelstelling van de Voedselbank is het verstrekken van wekelijkse voedselpakketten aan mensen die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook helpt de Voedselbank hun klanten op andere gebieden. Om hun zelfredzaamheid te verhogen en het leven iets te kunnen veraangenamen, heeft de Voedselbank in de afgelopen jaren met tal van organisaties samenwerkingsverbanden gesloten en/of afspraken gemaakt. Dit kan zijn voor het hele gezin, maar ook iets specifieks voor de kinderen. Die laatsten worden immers ook geconfronteerd met de problemen van hun ouders.

Kunt u dit jaar niet meedoen aan het dictee, maar u wilt toch graag de Voedselbank een hart onder de riem steken, dan is een bijdrage welkom op rekening NL41ABNA 0569 1760 34 van Soroptimist International Club Alphen aan den Rijn onder vermelding van GAD 2023

Graag tot ziens op 21 maart.

Het Groot Alphens Dictee comité

Van Soroptimist Club Alphen aan den Rijn

sorop  SIlogoblauwgeel

Locatie:                             

Groene Hart Lyceum

Tolstraat 11, 2405 VS Alphen aan den Rijn.

Zaal open: 19:15

Start dictee: 20:00

 2021-04-07-poster-bouw-mee-aan-de-voedselbank

 2015-10-29-voedselkrat